Αίγυπτος

ΚΑΙΡΟ – ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ

ΚΑΙΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ- ΛΟΥΞΟΡ

ΚΑΙΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ

ΚΑΙΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ – ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ